terre solide

Creatieve Grond

"Creating: bringing (someting) into existence"

Creatief werken met de handen wordt door veel mensen ervaren als een deugddoende en zelfs heilzame activiteit. Schrijvend, tekenend, schilderend, boetserend, draaiend of schikkend tot een creatie komen werkt vertragend en rustgevend.

Focusing en creativiteit gaan impliciet hand in hand. Waarschijnlijk schakel je tijdens het creatieve proces ongemerkt en spontaan over naar een focussende toestand waarbij je zakt uit je hoofd tot in je hele lijf. Creatief aarden, creëren volgens je eigen aard, down-to-earth, met de focus naar binnen gericht en de handen vol vitaliteit. Zich ontdoen van resultaatgerichtheid om op die manier ruimte te maken voor het natuurlijke verloop van het creatieproces.


Focusing expliciet inzetten hierbij, geeft extra grond aan het creatieve proces. Bewust stilstaan tijdens het creëren werkt vernieuwend en inspirerend. Het biedt kansen wanneer het natuurlijke verloop van het proces stokt.


De creatieve toepassingsgebieden zijn divers en niet limitatief. Een greep uit het aanbod van Terre Solide:

Focusing & bloemen

Hoewel werken met bloemen een zekere kennis vereist, is het vooral de gevoelscomponent die bepalend is voor de uitstraling van de floristieke creatie. De state-of-mind/body waarmee je de bloemen benadert, kiest, snijdt, schikt, enzovoort vertaalt zich in het eindproduct. Door te focussen leer je de gevoelscomponent bewuster in te zetten tijdens het creatieproces.


De ervaring wordt compleet wanneer je alle tijd kan nemen om de bloemen ook zelf te plukken. Op de bloemenplukweide heerst een serene sfeer. Je kan er zelf je (duurzaam geteelde) bloemen kiezen vanuit jouw eigen innerlijk kompas.

Focusing & keramiek


Klei is bij uitstek een aardse materie. Met je handen in de klei tot een creatie komen, leidt spontaan tot een gegrond contact met je lichaam, waarbij je de tijd vergeet en opgaat in het moment. De technieken die zich uitwendig voltrekken bij het boetseren of het het centreren en vormgeven van de klei aan de draaischijf, hebben een innerlijke weerslag. Ze zorgen voor een lichamelijke verstilling en een inwendig gevoel van gecentreerd zijn.

Focusing in het groen


De natuur biedt een logische en natuurlijke context om aan Focusing te doen. Focussend wandelen langs trage wegen, graslanden en vergezichten kan op zich volstaan als focusingervaring. In het groen vertoeven heeft een vertragend en verstillend effect. Je kan in het groen ook focussend tot een natuurlijke creatie komen met bijeen gesprokkelde materialen.

Aan den lijve onvervinden hoe Focusing

grond kan geven aan het creatieve proces?