terre solide

Focusing

Focusing versterkt de voeling met je eigen noden en grenzen. Het draagt ertoe bij dat je vitaler en veerkrachtiger in het leven staat, minder een speelbal bent van je emoties, en meer gegronde keuzes maakt.


Focusing is een vaardigheid die je kan aanleren.

Mathias Spriet

Focusing?

'Focusing' verwijst naar een methodiek en een filosofie die in de jaren '60 ontwikkeld werd door Amerikaans hoogleraar in de psychologie en de filosofie Eugene Gendlin. De kern van Gendlins filosofie is dat je in het leven staat met je hele lijf, niet enkel met je brein. Focusing is luisteren naar de signalen van je lichaam en stilstaan bij je intuïtieve aanvoelen. Het gaat over aandacht geven aan wat vanbinnen voelbaar is en de tijd nemen om daar iets rond uit te drukken. Om te begrijpen waar Focusing voor staat, leer je het best proefondervindelijk, aan den lijve kennen. 

Meer weten over Focusing?

Mathias Spriet

Focusing: toepassingsgebieden

De integratie van Focusing in je leven komt je welbevinden ten goede. Het versterkt de voeling met je eigen noden en grenzen. Het draagt ertoe bij dat je vitaler en veerkrachtiger in het leven staat, minder een speelbal bent van je emoties, en meer gegronde keuzes maakt. Iedereen kan baat hebben bij Focusing. Hoewel de focusingfilosofie en -methodiek oorspronkelijk ontwikkeld werd binnen het veld van de hulpverlening en de psychotherapie is het toepassingsgebied veel ruimer. Focusing wordt aangeboden in de klas en op de werkvloer. Het kan een meerwaarde betekenen voor het veld van het onderwijs, de opvoeding, de politiek, de wetenschap, de kunst en de creativiteit,… Er bestaat een aanbod op maat van kinderen, die vaak nog dichter bij hun focussende natuur staan.

Focusing aanleren

Je kan je de methodiek eigen maken door het volgen van een focusingtraining die aangeboden wordt in vier niveaus. Doorheen deze niveaus ontdek je en verdiep je op een ervaringsgerichte manier de basisvaardigheid van het focussend luisteren. Je leert onbevangen luisteren naar de innerlijke ervaringen van jezelf en van de ander en gaat daar via oefeningen – vaak in paren – mee aan de slag. Meer info over de verschillende focusingniveaus en de insteek van een focusingtraining vind je hier.

 

De training is niet opgevat als een therapiegroep of een therapeutische opleiding. Ze staat open voor iedereen, ongeacht de achtergrond of voorkennis. Je zal doorheen de verschillende niveaus van de training het focusinggedachtegoed in zijn nuances leren kennen en de vaardigheid in de vingers krijgen.

Mathias Spriet

Focusing aan den lijve ondervinden?