terre solide

LUISTEREN NAAR JE LICHAAM


Laagdrempelig kortdurend groepsaanbod (met tussenkomst vanuit de conventie eerstelijnspsychologische zorg) bestaande uit een reeks van 6 opeenvolgende sessies


VOOR VOLWASSENEN (18+)

REEKS VAN 6 SESSIES VAN 1,5 UUR

15€ VOOR DE HELE REEKSWat?

 • Leren vertrouwen op je lichamelijke aanvoelen
 • Ruimte maken voor contact met (on)aangename lichamelijke signalen, gevoelens en gedachten
 • Groeien in veerkracht


Hoe?

 • Aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen gebaseerd op Focusing
 • Kleine groep van max. 8 deelnemers
 • Infogesprek vooraf en opvolggesprek nadien
 • Bij inschrijving engageer je je voor de hele reeksAANBOD VOORJAAR (VOLZET)


 • Wanneer? Dinsdag 16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5 en 21/5/2024 van 9u tot 10u30 of van 11u tot 12u30
  (Gezien de grote vraag worden twee opeenvolgende reeksen ingericht: bij aanmelding kan je je voorkeur doorgeven.)
 • Waar? Groepspraktijk Doma, Eedverbondkaai 186, Gent
 • Begeleiding: Lies De Ruddere (klinisch psycholoog en cliëntgericht-experiëntieel therapeut) en Isolde Roose (klinisch psycholoog en focusing georiënteerd therapeut en trainer)
 • Kostprijs: 15€ voor de hele reeks (te betalen na het infogesprek). Dit groepsaanbod kadert binnen de conventie eerstelijnspsychologische zorg.
 • Voor je je inschrijft nodigen we je uit voor een individueel informatiegesprek om te bekijken of je vraag aansluit bij het aanbod en om een aantal praktische zaken te bespreken. Na deelname aan de reeks voorzien we ook een individueel opvolggesprek.
  • Kostprijs infogesprek: gratis (of 11€ indien je de voorbije 12 maanden al een gesprek binnen de ELP-conventie had, 4€ bij verhoogde tegemoetkoming)
  • Kostprijs opvolggesprek: 11€ (4€ bij verhoogde tegemoetkoming)
 • Meer info over de reeks: contacteer Lies (lies.deruddere@rooigempsy.be)
 • Meer info over het informatiegesprek: contacteer Isolde (isolde@terresolide.be).
 • De reeks is VOLZET, dus aanmelden voor het informatiegesprek is momenteel niet meer mogelijk. Je kan je op de wachtlijst laten plaatsen door een mailtje te sturen naar isolde@terresolide.be. Je krijgt een seintje indien er nog een plekje vrij komt of zal op de hoogte gebracht worden indien er een nieuwe reeks georganiseerd wordt (vermoedelijk in het najaar).

INHOUD


Het groepstraject biedt doorheen 6 opeenvolgende sessies van 1,5 uur aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en behapbare informatie een veilige groei- en leercontext aan. Je leert beter luisteren naar de signalen van je lichaam en je leert ruimte maken voor je emoties, gedachten en lichamelijke signalen, zowel de aangename als de onaangename. Je ervaart hoe het is om meer in je lichaam te voelen en met meer mentale veerkracht om te gaan met uitdagingen in je leven.


De oefeningen en de achtergrond zijn gebaseerd  op ‘Focusing’. Focusing is een wetenschappelijk onderbouwde lichaamsgerichte methodiek verwant aan Mindfulness. Het is een manier om 1) aandacht te geven aan wat we in ons lichaam ervaren en 2) wat we ervaren ook naar buiten te brengen, bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar gepaste woorden of beelden. Focusing leidt tot meer mentale veerkracht, een andere manier van omgaan met stress en het beter hanteren van verschillende emoties. Focusing helpt bovendien om gemakkelijker keuzes te maken in het leven en jouw eigen grenzen beter aan te voelen.


Hoe?

 • We reiken behapbare achtergrond aan, afgewisseld met oefeningen en geven op het einde van elke sessie een suggestie mee om thuis verder aan de slag te gaan met hetgeen aan bod is gekomen.
 • We leren vooral door zelf te ervaren aan de hand van lichaamsgerichte oefeningen gebaseerd op Focusing. Dit zijn laagdrempelige aandachtsoefeningen waarbij je net zoals bij Mindfulness leert om je aandacht bij je lichaam te brengen en je gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen te verwelkomen vanuit een nieuwsgierige, niet-oordelende houding.
 • Er wordt gevarieerd met de oefeningen en ook met de vorm van de oefeningen, zodat je kan ontdekken wat voor jou werkt. Bij sommige oefeningen kan wie dat wil creatief materiaal gebruiken om zich uit te drukken of is er de mogelijkheid om te schrijven.
 • We maken de transfer naar het eigen leven: de oefeningen kunnen thuis gebruikt worden en ingezet worden in het dagelijkse leven als manier om meer draagkracht te ontwikkelen in het omgaan met stress en uitdagingen.
 • We werken in een kleine veilige groep. De groep is geen lotgenotengroep: er is tijdens de sessies ruimte voor het uitwisselen van ervaringen tussen de deelnemers, evenwel zonder dat de focus van de groep ligt op het delen van persoonlijke verhalen. Er wordt ruimte geboden om zelf met de eigen thema's aan de slag te gaan tijdens de oefeningen.


Voor wie?

 • Het aanbod staat open voor alle volwassenen vanaf 18 jaar die het thema herkennen vanuit hun eigen ervaringen en open staan voor een lichaamsgericht aanbod.
 • Het aanbod situeert zich in de eerstelijn en richt zich niet naar mensen met ernstige psychische aandoeningen.